Jordi Oliveres, director d'Estratègia Local, es entrevistat al diari ARA

Consultors
22-nov-2011
196
0

Jordi Oliveres ha estat entrevistat pel periodista Christian de Angelis redactor del diari  ARA  i autor d'un monogràfic sobre enquestes i estudis d'opinió.

En aquesta entrevista Jordi Oliveres destaca que "per a les institucions públiques s'han acabat els recursos creixents i en lels processos de priorizació que hauran d'afrontar es important escoltar a la opinió pública mitjançant enquestes i estudis d'opinió".

 

Comentarios



c/ València, 73, pral 1a 08015 Barcelona - Tel.: 901 100 032
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522