Convocada la 20a edició del cicle de seminaris: "Eficàcia i qualitat a les institucions públiques" per Octubre de 2007

Formació
06-oct-2007
302
0

Comentariosc/ València, 73, pral 1a 08015 Barcelona - Tel.: 901 100 032
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522