Discurs de Tony Blair, Primer Ministre y líder del Partit Laborista

Varis
26-sep-2006
305
0

Discurs Tony Blair.

Texto original Inglés.
Fuente: http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/5382590.stm

Comentariosc/ València, 73, pral 1a 08015 Barcelona - Tel.: 901 100 032
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522