LA ALCALDÍA VALIENTE: La Alcaldía valiente se pone a gobernar.

Artículos Revistas
12-mar-2012
2.391
0

Por Albert Calderó

 

Comentariosc/ València, 73, pral 1a 08015 Barcelona - Tel.: 901 100 032
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522