LA ALCALDÍA VALIENTE: La alcaldía valiente ha ganado las elecciones!

Artículos Revistas
19-jun-2011
2.131
0

Por Albert Calderó


Comentariosc/ València, 73, pral 1a 08015 Barcelona - Tel.: 901 100 032
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522