LA ALCALDÍA VALIENTE: La alcaldía valiente ha ganado las elecciones!

Artículos Revistas
19/6/11
2.401
0

Por Albert Calderó


Comentariosc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522