Universidades

 • Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona
 • ESADE
 • Universidad de Alicante
 • Universidad Autónoma de Barcelona
 • Universidad de Barcelona
 • Universidad Carlos III
 • Universidad de Gerona
 • Universidad de Granada
 • Universidad Jaime I de Castellón
 • Universidad de León
 • Universidad Miguel Hernández de Elche
 • Universidad del País Vasco
 • Universidad Politécnica de Catalunya
 • Universidad Pompeu Fabra
 • Universidad de Valencia


c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522